ناخن ها: باید ها و نباید ها برای داشتن ناخن های سالم

Fingernails: What’s normal, what’s not Your fingernails — composed of laminated layers of a protein called keratin — grow from the area at the base of the nail under your cuticle. Healthy fingernails are smooth, without pits or grooves. They’re uniform in color and consistency and free of spots or discoloration. Sometimes fingernails develop harmless […]

۸ نکته کلیدی برای داشتن دست هایی زیبا

With the nail art craze booming, hands are on display big time. With these simple hand and nail care steps, though, it’s easy to keep hangnails and cuticle issues from ruining the awesome effect.  

۱۰ نکته که باید بدانید قبل از استفاده از لاک ژل

۱٫ GEL MANICURES AND ACRYLIC ONES ARE TOTALLY DIFFERENT. Acrylic nails are made with a powder dipped in solvent. “They’re essentially used to lengthen the nail or provide a stronger top layer over the natural nail,” explains Miss Pop. Think the crazy length Kardashian nails get to. Sometimes acrylic nails come in colors, but usually […]

لاک ژل چیست؟

شاید برای شما هم پیش آمده در آرایشگاه قبل از مانیکور کردن ناخن‌ها این سوال از شما پرسیده شود؛ لاک معمولی بزنم یا ژلیش؟ کمتر کسی در مورد این لاک‌های موقت و کاربردی که دارند و البته مزایا و معایبشان می‌داند. به همین دلیل مطلبی در این مورد تهیه کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید. لاک […]