بافر – سوهان ناخن دلفین دن – Dolphin Dan شماره KFDD

17,000 تومان

با زبری/درجه: خیلی نرم – Shiner

File Dolphin Dan

براق کننده فوق العاده برای ناخن های اکریلیک و طبیعی. بافرینگ ناخن.