سوهان ناخن تروزانی ۱۰۰/۱۰۰

18,000 تومان

سوهان زبر با درجه 100/100 تروزانی کاربرد در هر دو سیستم اکستنشن با اکرلیک(پودر) و ژل را دارد.