پارافین وان ۵۰۰ گرمی

25,000 تومان

در صورتی که لیکوئید در معرض هوای آزاد قرار بگیرد به سرعت تبخیر می گردد، برای اینکه لیکوئید کاشت اکریلیک یک ماده فرار بوده،  پس بهتر است لیکوئید خود را در ظرف اصلی و در دمای مناسب به دور از نور خورشید نگاه داشته و مقدار کمی از آن را داخل ظروف لیکوئید ریخته و استفاده نمایید.

5 در انبار