بازگشت به صفحه دوره ها

ثبت نام دوره های کینتیکس

از طریق فرم ثبت نام می توانید درخواست برای شرکت در دوره های کنیتکس را برای ما ارسال کنید. در صورت بروز مشکل در روند ثبت ناممی توانید با شماره ۰۹۱۰۱۸۷۵۴۳۸ تماس حاصل فرمایید