بافر سوهان دستی ناخن هپی هیپو Happy Hippo شماره KFHH

39,000 تومان

با زبری/درجه: سخت -سخت – ۱۵۰-۱۵۰.

File Yellow Alligator

سوهان دوسویه (هر طرف با 150 دندانه در سانتی متر مربع) که به ناخن مصنوعی از جنس ژل و آکریلیک اختصاص دارد و قابل شستشو و ضد عفونی می باشد.