سوهان پالیش دستی ناخن Snake Shiner شماره KFSSH

27,000 تومان

با زبری/درجه: نرم – Shiner

File Snake Shiner

سوهان صیقل کاری اسنیک شاینر Snake  Shiner. این سوهان سه سویه که به صیقل کاری و پالیش اختصاص دارد در رابطه با ناخن های ترمیم شده با فراورده های ترمیمی اکریلیک مورد استفاده قرار می گیرد.

ناموجود