سوهان دستی ناخن زبرا زیگی شماره KFZZ

45,000 تومان

با زبری/درجه: مدیوم-سخت – ۱۵۰-۲۴۰.

File Zebra Ziggy

مورد استفاده برای انواع اکستنشن/کاشت ناخن ها.