سوهان دستی ناخن رد پیرانا – Red Piranha شماره KF100

39,000 تومان

با زبری/درجه: سخت-سخت – ۱۰۰-۱۰۰.

File Red Piranha

مورد استفاده برای ناخن مصنوعی از جنس آکرلیک اختصاص دارد و قابل شستشو و ضد عفونی می باشد.