پرایمر اسیدی کاشت ناخن کینتیکس شماره KPR05

155,000 تومان

پرایمر اسیدی، این ماده برای ایجاد چسبندگی بین ترکیب لیکوئید مونومری، پودر پلیمر کاشت ناخن و ناخن طبیعی مورد نیاز است و بهترین محافظ برای جلوگیری از لیفت شدن مواد از روی ناخن می باشد