پودر کاشت ناخن تروزانی صورتی ۲۰۰ گرمی

588,000 تومان

پودر آماده سازی ناخن مصنوعی تروزانی قابل استفاده با همه لیکوئید های کاشت ناخن لاین تروزانی