پودر کاشت ناخن تروزانی صورتی ۳۵۰ گرمی

1,149,000 تومان

پودر آماده سازی ناخن مصنوعی تروزانی قابل استفاده با همه لیکوئید های کاشت ناخن لاین تروزانی