پودر کاشت ناخن تروزانی کاور لایت ۹۰ گرمی

289,000 تومان

پودر آماده سازی ناخن مصنوعی تروزانی قابل استفاده با همه لیکوئید های کاشت ناخن لاین تروزانی