چسب ناخن کینتیکس شماره KBOR07

39,000 تومان

محلول چسب فرچه دار  “Brush on Resin” این محصول کنترل شما را درمرحله کار با تیپ افزایش می دهد. و برای کار سریع با تیپ و ناخن های طبیعی مناسب است. سرعت کار و دوام زیاد از مشخصات این محصول است.

ناموجود