ژل پایه ایر باندر قلمی Air Bonder شماره EAB05

180,000 تومان

زیرساز غیر اسیدی خشک کننده برای آماده سازی موثر و سریع ناخن ها طراحی شده است. نیازی به لامپ UV و خشک کردن ندارد .برای افزایش چسبندگی ژل به سطح ناخن طبیعی کاربرد دارد.